O’zimiz Uchun – O’zimiz! Brothers.Uz uchun Firma Dizayni

Buyurtma: Logotip va Firma Dizayni
Sarflangan Vaqt: 16 kun
Ishtirok Etgan Odamlar Soni:
4ta

Bizning jamoa taqdim qiladigan mahsulotlar va xizmatlarini sifat darajazini aks ettiruvchi, logotip va dizayn.